Tiến độ thi công

Tiến độ thi công

Tiến độ thi công

Tiến độ thi công

Tiến độ thi công
Tiến độ thi công

Tiến độ thi công

Tiến độ thi công phụ thuộc vào yêu cầu của chủ đầu tư, mức độ thực hiện các điều khoản của hợp đồng (thanh toán các khoản ứng trước theo qui định trong hợp đồng…) 

Ngoài ra, tiến độ hoàn thành công việc còn phụ thuộc vào một số yếu tố khách quan như lắp đặt hệ thống điện, điều hòa, cáp quang, đường ống, nước, mạng, cứu hoả….

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Điện Nam Hòa Bình cam kết thực hiện đúng tiến độ và chất lượng cũng như đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật của công trình.