Cơ cấu tổ chức thi công

Cơ cấu tổ chức thi công

Cơ cấu tổ chức thi công

Cơ cấu tổ chức thi công

Cơ cấu tổ chức thi công
Cơ cấu tổ chức thi công

Cơ cấu tổ chức thi công

Được tổ chức chặt chẽ tùy theo quy mô của công trình, nhưng thông thường sẽ bao gồm: Điều hành dự án, giám sát kỹ thuật thi công, các đội trưởng của các đội thi công và các tổ công nhân thi công và đặc biệt là bộ phận kỹ thuật chất lượng (KCS) sẽ kiểm tra bộ hoạt động thi công tại công trình.