Chất lượng là mục tiêu hàng đầu và là chìa khóa của sự thành công và phát triển của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Điện Nam Hòa Bình.

Chất lượng là mục tiêu hàng đầu và là chìa khóa của sự thành công và phát triển của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Điện Nam Hòa Bình.

Chất lượng là mục tiêu hàng đầu và là chìa khóa của sự thành công và phát triển của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Điện Nam Hòa Bình.

Chất lượng là mục tiêu hàng đầu và là chìa khóa của sự thành công và phát triển của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Điện Nam Hòa Bình.

Chất lượng là mục tiêu hàng đầu và là chìa khóa của sự thành công và phát triển của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Điện Nam Hòa Bình.
Chất lượng là mục tiêu hàng đầu và là chìa khóa của sự thành công và phát triển của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Điện Nam Hòa Bình.

CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG

Chất lượng là mục tiêu hàng đầu và là chìa khóa của sự thành công và phát triển của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Điện Nam Hòa Bình.                               

      Chúng tôi đặt việc xây dựng Chính sách chất lượng như là một trong những chiến lược sản xuất kinh doanh quan trọng của Công ty, qua việc tư vấn, thiết kế, thi công và lắp đặt đảm bảo với chất lượng cao, giá cả hợp lý, đúng tiến độ và luôn  luôn cải tiến , đổi mới trang thiết bị công nghệ và không ngừng nâng cao chất lượng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

        Chúng tôi cam kết dành mọi ưu tiên để xây dựng, áp dụng, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu quả của Hệ Thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc Tế ISO 9001:2000.

        Chính sách chất lượng này được toàn thể cán bộ công nhân viên  trong Công ty quyết tâm thực hiện.