KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 03 CỤM BÀ RỊA VŨNG TÀU

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 03 CỤM BÀ RỊA VŨNG TÀU

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 03 CỤM BÀ RỊA VŨNG TÀU

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 03 CỤM BÀ RỊA VŨNG TÀU

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 03 CỤM BÀ RỊA VŨNG TÀU
KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 03 CỤM BÀ RỊA VŨNG TÀU

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 03 CỤM BÀ RỊA VŨNG TÀU

    Khu sản xuất điện năng lượng mặt trời công suất 03 cụm - mỗi cụm 980 kwp, ấp 4, xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

   

 

Tin Liên Quan

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 03 CỤM BÀ RỊA VŨNG TÀU

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 03 CỤM BÀ RỊA VŨNG TÀU

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 03 CỤM BÀ RỊA VŨNG TÀU

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 03 CỤM BÀ RỊA VŨNG TÀU

KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 03 CỤM BÀ RỊA VŨNG TÀU
KHU SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 03 CỤM BÀ RỊA VŨNG TÀU