GIẢI PHÁP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC

GIẢI PHÁP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC

GIẢI PHÁP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC

GIẢI PHÁP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC

GIẢI PHÁP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC
GIẢI PHÁP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC

GIẢI PHÁP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC

Điện mặt trời là sự đầu tư dài hạn hiệu quả mà các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang hưởng ứng. Họ đang giảm chi phí đáng kể dành cho năng lượng và dùng khoản tiết kiệm được cho những điều quan trọng khác trong việc kinh doanh của họ. 

 

 
home_energy_feature_1

Hệ thống Cơ bản

Hệ thống 50 kWp trở xuống thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện dưới 50 triệu/tháng.

home_energy_feature_2

Hệ thống trung bình

Hệ thống 50 – 100 kWp thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện 50 - 100 triệu/tháng.

home_energy_feature_3

Hệ thống Nâng cao

Hệ thống 100 kWp trở lên thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện trên 100 triệu/tháng.
 
 
 
Tin Liên Quan

GIẢI PHÁP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC

GIẢI PHÁP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC

GIẢI PHÁP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC

GIẢI PHÁP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC

GIẢI PHÁP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC
GIẢI PHÁP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC