Tấm phẳng thu nhiệt nhập khẩu

Tấm phẳng thu nhiệt nhập khẩu

Tấm phẳng thu nhiệt nhập khẩu

Tấm phẳng thu nhiệt nhập khẩu

Tấm phẳng thu nhiệt nhập khẩu
Tấm phẳng thu nhiệt nhập khẩu
  • Tấm phẳng thu nhiệt nhập khẩu

  • Đặc tính kỹ thuật Thiết hấp thụ: một tấm duy nhất bằng đồng Hiệu suất hấp thu nhiệt: 95% ± 2%
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt Xem: 251

Bình Luận

Tấm phẳng thu nhiệt nhập khẩu

Tấm phẳng thu nhiệt nhập khẩu

Tấm phẳng thu nhiệt nhập khẩu

Tấm phẳng thu nhiệt nhập khẩu

Tấm phẳng thu nhiệt nhập khẩu
Tấm phẳng thu nhiệt nhập khẩu