Điện mặt trời trên nước solar floadting

Điện mặt trời trên nước solar floadting

Điện mặt trời trên nước solar floadting

Điện mặt trời trên nước solar floadting

Điện mặt trời trên nước solar floadting
Điện mặt trời trên nước solar floadting

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN NƯỚC SOLAR FLOADTING

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN NAM HÒA BÌNH

 

 

-Tận dụng mặt nước trên ao hồ không sử dụng.
 
-Che phủ, chống bốc hơi nước. Ngăn ngừa sự phát triển các loại tảo độc trong nước.
 
-Góp phần chống biến đổi khí hậu.
Tin Liên Quan

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN NƯỚC SOLAR FLOADTING

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN NƯỚC SOLAR FLOADTING

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN NƯỚC SOLAR FLOADTING

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN NƯỚC SOLAR FLOADTING

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN NƯỚC SOLAR FLOADTING
ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN NƯỚC SOLAR FLOADTING