ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, HÒA LƯỚI SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, HÒA LƯỚI SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, HÒA LƯỚI SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, HÒA LƯỚI SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, HÒA LƯỚI SOLAR ROOFTOP.
ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, HÒA LƯỚI SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, HÒA LƯỚI SOLAR ROOFTOP.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN NAM HÒA BÌNH

- Giải pháp on grid.

- Tận dụng cơ sở hạ tàng sẵn có.

-Vừa sử dụng vừa mang lại giá trị thặng dư

-Góp phần chống biến đổi khí hậu.
-Vào ban ngày, năng lượng tiêu thụ trong nhà sẽ ưu tiên dùng điện năng lượng mặt trời, nếu không đủ sẽ lấy thêm nguồn điện lưới bù vào, nếu dư sẽ tự đưa lên lưới.
- Vào ban đêm khoặc khi không có ánh nắng mặt trời, ngôi nhà sử dụng điện lưới như bình thường.

 

Tin Liên Quan

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, HÒA LƯỚI SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, HÒA LƯỚI SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, HÒA LƯỚI SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, HÒA LƯỚI SOLAR ROOFTOP.

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, HÒA LƯỚI SOLAR ROOFTOP.
ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ, HÒA LƯỚI SOLAR ROOFTOP.