ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐẤT - SOLAR FARM

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐẤT - SOLAR FARM

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐẤT - SOLAR FARM

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐẤT - SOLAR FARM

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐẤT - SOLAR FARM
ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐẤT - SOLAR FARM

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐẤT - SOLAR FARM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN NAM HÒA BÌNH

 

      
- Góp phần chống biến đổi khí hậu. Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
 
- Cần có diện tích mặt bằng lớn (Trung bình 7.000 m2 – 12.000 m2 – thu được 01 Mwp.
Tin Liên Quan

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐẤT - SOLAR FARM

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐẤT - SOLAR FARM

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐẤT - SOLAR FARM

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐẤT - SOLAR FARM

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐẤT - SOLAR FARM
ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐẤT - SOLAR FARM